न्युज अपडेट:

सूचना

हाजिरी हुने सम्बन्धमा

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयमा नयाँ नियुक्ति लिइ आउनुभएका लेखापाल तथा सहायक लेखापालहरु

उल्लेखित मितीमा हाजिर हुन अनुरोध गर्दछु ।

समाचार

फाल्गुन १३ र १४ गते यस कार्यालयदृारा नेपाल सरकारका केन्द्रिय निकायहरु (सबै मन्त्रालय तथा आयोगहरु) सँग वित्तीय सुचना प्रणाली  (FMIS) मा तोकिएको प्रतिवेदनमा online Access दिने सम्बन्धी विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । महालेखा नियन्त्रक श्री राजेन्द्र प्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा स़ञ्चालित उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका ३८ वटा केन्द्रिय निकायहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Currently No News, Circular or Notice have been posted.