कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन कुमार जैसवाल 9848171085 कर्णाली प्रदेश
2 को.नि. याम वहादुर थापा 083-410167 9851233180 कर्णाली प्रदेश
3 लेखापाल तिलक सोमै 9858078972 कर्णाली प्रदेश
4 आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक जीवन सोमै मगर 9858059200 कर्णाली प्रदेश
5 आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक लक्ष्मि प्रसाद उपाध्याय 9848048045 कर्णाली प्रदेश
6 सह लेखापाल खुम प्रसाद आचार्य 9848167474 कर्णाली प्रदेश
7 हलुका सवारी चालक रमेश खडायत ९८६८०९११३८ कर्णाली प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी तिर्थराज जैशी ९८४४८५७४४० कर्णाली प्रदेश
9 कार्यालय सहयोगी तिर्थ बहादुर अधिकारी 9868071933 कर्णाली प्रदेश