कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्रमुख कोष नियन्त्रक मुरारी निरौला 049-421140 ९८५१२१६५०० बागमती प्रदेश
2 को.नि. विनोद प्रसाद भुर्तेल - ९८६५३६३०५० बागमती प्रदेश
3 आ.ले.प.सहायक पार्वती रमण घिमिरे 9852851209 बागमती प्रदेश
4 लेखापाल बिमल श्रीस 9854045220 बागमती प्रदेश
5 लेखापाल महेन्द्र कुमार वली 9851161010 बागमती प्रदेश
6 लेखापाल चण्डिका घिमिरे ९८६०४५०३१६ बागमती प्रदेश