कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 को.नि. विर शमशेर घर्ती 089-430118 ९८५८०८०११८ कर्णाली प्रदेश
2 लेखापाल शोभा शाह सिंह ९७४८०१३७१२ कर्णाली प्रदेश
3 लेखापाल - कर्णाली प्रदेश
4 सह लेखापाल गोविन्द गिरी ९८४८२१५३४०