कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 को.नि. विर शमशेर घर्ती 089-430118 ९८५०८०८०११८ कर्णाली प्रदेश
2 लेखापाल शोभा शाह सिंह ९७४८०१३७१२ कर्णाली प्रदेश
3 लेखापाल हरी बहादुर पुन ९८४८१९५३७३ कर्णाली प्रदेश
4 लेखापाल विष्णुकली रोकाया ९८४४८२०७५६ कर्णाली प्रदेश
5 सह लेखापाल गोविन्द गिरी ९८४८२१५३४०