कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्रमुख कोष नियन्त्रक जगत प्रकाश भट्ट 091-521148 9849103025 सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 कोष नियन्त्रक शिव राज ढुंगाना 091-521148 9849555761 सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 लेखापाल लक्ष्मीराज जोशी 9858425832 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 लेखापाल सरिता जोशी 9848459919 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 लेखापाल उमा गुरुङ 9848660607 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 लेखापाल शिखा जोशी 9848474578 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 सह लेखापाल गौरी बडाल 9848474014 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 हलुका सवारि चालक धर्मराज जोशी 9845659748 सुदूरपश्चिम प्रदेश
9 कार्यालय सहयोगी घनश्याम मलासी 9848434998 सुदूरपश्चिम प्रदेश
10 कार्यालय सहयोगी निशा चौधरी 9844108558 सुदूरपश्चिम प्रदेश
11 कार्यालय सहयोगी नन्दा उपाध्याय 9847152426 सुदूरपश्चिम प्रदेश