कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. लेखनाथ रेग्मी 011-490787 9851329026 बागमती प्रदेश
2 आन्तरिक लेखा परिक्षक अशोक आचार्य 9841975258 बागमती प्रदेश
3 कोष नियन्त्रक श्री चतुर्भुज तिमल्सिना 011490787 9864297345 बागमती प्रदेश
4 लेखापाल रामशरण मिजार 9841755867 बागमती प्रदेश
5 लेखापाल उमा शंकर साह 9845496770 बागमती प्रदेश
6 सह-लेखापाल रोहित रेग्मी 9868560509 बागमती प्रदेश