कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री शशिन्द्र खाती 075-520003 9841241966 लुम्बिनी प्रदेश
2 कोष नियन्त्रक शंकर प्रसाद बस्याल 075-521538 ९८५७०४५८३९ लुम्बिनी प्रदेश
3 लेखापाल श्री रवि अर्याल 075-521538 9856073731 लुम्बिनी प्रदेश
4 लेखापाल श्री योगेश पन्थी 075-521538 9851049580 लुम्बिनी प्रदेश
5 सह लेखापाल श्री सन्तोष थापा 075-521538 9847175238 लुम्बिनी प्रदेश
6 कार्यालय सहयोगी श्री बाबुराम खड्का 9857043522 लुम्बिनी प्रदेश
7 हलुका सवारी चालक श्री बसन्त कुंवर 9847200685 लुम्बिनी प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी श्री गोकुल बहादुर बाह्रघरे 9847174349 लुम्बिनी प्रदेश
9 कार्यालय सहयोगी श्री शैलेन्द्र कुमार घिमिरे 9847230555 लुम्बिनी प्रदेश