श्रीमान् महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली ज्यूलाई नापी विभागका महानिर्देशक श्री प्रकाश जोशी ज्यू बाट नेपालको नयाँ नक्सा हस्तान्तरण गरीदै (मिति २०७७।०२।२८)