पिकनिक कार्यक्रम सम्पन्न

मिती : 2077-10-20

तनहुँ जिल्ला स्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरुको आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत हरुको मिति २०७७/१०/१७ गते पिकनिक कार्यक्रम सम्पन्न भयो