पुर्व म.ले.नि. ज्यूहरु

 

                                                          श्री महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

                                             हालसम्मका महालेखा नियन्त्रकज्यूहरुको नामावली

सि.नं.

पद

नाम

पदावधि

देखि

सम्म

म.ले.नि

श्री राम प्रसाद जोशी

२०३१।१०।०३

२०३४।१२।३०

का.मु. म.ले.नि

श्री मुरली प्रसाद उपाध्याय

२०३५।०३।१९

२०३५।१०।१४

म.ले.नि

श्री लोक बहादुर बिष्ट

२०३५।१०।१५

२०३७ भाद्र

का.मु. म.ले.नि

श्री विश्व नाथ पोददार

२०३७ भाद्र

२०३८ श्रावण

म.ले.नि

श्री भुवनेश्वर खत्री

२०३८ भाद्र

२०४३।०९।३०

का.मु. म.ले.नि

श्री श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तब

२०४४ बैशाख

२०४४।०१।१३

का.मु. म.ले.नि

श्री शिव चन्द्र श्रेष्ठ

२०४४।०१।२७

२०४८ आषाढ

का.मु. म.ले.नि

श्री यज्ञ मान बज्राचार्य

२०४८।०४।०८

२०४९।०७।२१

म.ले.नि

श्री गेहेन्द्र नाथ अधिकारी

२०४९।०७।२४

२०५१।०८।२२

१०

का.मु. म.ले.नि

श्री बाल गोपाल सिग्देल

२०५१।१०।२९

२०५२।०८।०१

११

म.ले.नि

श्री मुकुन्द प्रसाद अर्ज्याल

२०५२।०७।२०

२०५७।०३।१६

१२

का.मु. म.ले.नि

श्री भानु प्रसाद आचार्य

२०५७।०७।२८

२०५८।०१।०७

१३

म.ले.नि

श्री बंशीधर घिमिरे

२०५८।०१।१४

२०५८।१२।३१

१४

म.ले.नि

श्री माधव प्रसाद घिमिरे

२०५९।०१।२६

२०५९।०९।१६

१५

का.मु. म.ले.नि

श्री नारायण प्रसाद सिलवाल

२०५९।१०।०१

२०६०।०३।०६

१६

म.ले.नि

श्री बाल गोपाल सिग्देल

२०६०।०३।११

२०६१।११।०४

१७

का.मु. म.ले.नि

श्री डा.माधव प्रसाद घिमिरे

२०६१।११।२३

२०६२।०७।१३

१८

म.ले.नि

श्री सुशील प्रसाद शर्मा

२०६२।०७।१३

२०६४।०८।१७

१९

का.मु. म.ले.नि

श्री दीप बस्न्यात

२०६४।०९।१९

२०६५।०७।१७

२०

म.ले.नि

श्री अवनीन्द्र कुमार श्रेष्ठ

२०६५।०७।१७

२०६६।१२।०३

२१

म.ले.नि

श्री शंकर प्रसाद पाण्डे

२०६६।१२।३०

२०६७।०१।१२

२२

म.ले.नि

श्री डा.माधव प्रसाद घिमिरे

२०६७।०१।१४

२०६८।०७।२९

२३

म.ले.नि

श्री सुशिल घिमिरे

२०६८।०८।०५

२०६८।१०।२५

२४

म.ले.नि

श्री प्रताप कुमार पाठक

२०६८।१०।२५

२०६९।०७।०३

२५

म.ले.नि

श्री नरेन्द्र दाहाल

२०६९।०७।०३

२०७०।०३।१०

२६

म.ले.नि

श्री सुमनप्रसाद शर्मा

२०७०।०४।१४

२०७१।०१।०२

२७

म.ले.नि

श्री शंकर प्रसाद अधिकारी

२०७१।०१।०३

२०७२।०१।०६

२८

का.मु. म.ले.नि

श्री जयदेव श्रेष्ठ

२०७२।०२।११

२०७२।०२।१३

२९

का.मु. म.ले.नि

श्री राजेन्द्र प्रसाद नेपाल

२०७२।०२।३१

२०७२।०७।०२

३०

म.ले.नि

श्री रमेश कुमार शर्मा

२०७२।०८।०७

२०७२।०९।१३

३१

म.ले.नि

श्री राजेन्द्र प्रसाद नेपाल

२०७२।०९।२०

२०७४।०६।०४

३२

म.ले.नि

श्री राम कुमार आचार्य

२०७४।०७।१३

२०७५।०४।१४

३३

म.ले.नि

श्री सुरेश प्रधान

२०७५।०४।२१

२०७५।०९।०७

३४

का.मु. म.ले.नि

श्री सूर्य प्रसाद गौतम

२०७५।०९।३०

२०७५।११।०५

३५

म.ले.नि

श्री सूर्य प्रसाद गौतम

२०७५।११।०६

२०७६।०५।०८

३६

म.ले.नि

श्री गोपीनाथ मैनाली

२०७६।०५।०९

२०७७।०६।०४

३७

म.ले.नि

श्री मधु कुमार मरासिनी

२०७७।०६।०५

२०७८।०४।१७

३८

म.ले.नि

श्री सुमनराज अर्याल

२०७८।०४।३२