सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
161 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन तथा नियमावली बमोजिम यस कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक सूचनाको विवरण । 2077-09-02
162 सहायक स्तरीय सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-09-01
163 कोरोना संक्रमन रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषको आम्दानी तथा खर्चको विवरण २०७७ मंसिर १५ सम्म ।।।। 2077-08-30
164 उपसचिव स्तरीय सेवाकालिन तालिमको सूचना । 2077-08-30
165 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण) 2077-08-30
166 कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2077-08-29
167 Request for Expression of Interest for Consulting Service of Chartered Accountant 2077-08-22
168 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-08-22
169 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-08-22
170 Clarification of the queries on Contract No. NP-FCGO-193167-GO-RFB, Procurement of Renewal of Existing Networking Devices Licenses and Subscription 2077-08-22
171 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको परामर्श सेवा खरिद कार्य रद्द गरिएको सूचना । 2077-08-21
172 केन्द्रिय निकायहरुको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धमा । 2077-08-21
173 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-08-19
174 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृत स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरु मनोनयन सम्बन्धमा । 2077-08-19
175 फूकुवा सम्बन्धी जानकारी तथा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु । 2077-08-17
176 Invitation for Sealed Bids 2077-08-16
177 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरु मनोनयन सम्बन्धमा । 2077-08-15
178 मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2077-08-15
179 वोलपत्र स्वीकृत गने आशयको सूचना । 2077-08-12
180 निवृतीभरण रकम सोधभर्ना र सेवा शुल्क सम्बन्धमा ।। 2077-08-05