सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
101 निवृत्तिभरककाे निवृत्तिभरण भुक्तानी सम्बन्धि विज्ञप्ती । 2078-01-17
102 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाकाे तेस्राे चौमासिकसम्मकाे श्राेत फुकुवा सम्बन्धमा (छुट) 2078-01-17
103 IMF/RCF, ADB/CARES, PBL, IDA/DPC नगद ऋणको फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-17
104 लेखा दिवस सम्बन्धमा । 2078-01-13
105 स्वास्थ्य अन्तर्गत दाताको संयुक्त कोष तथा USAID को स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 2078-01-09
106 स्वास्थ्य 26332 अन्तर्गत दाताको संयुक्त कोष र USAID को स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-09
107 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2078-01-05
108 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाकाे तेस्राे चौमासिकसम्मकाे श्राेत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-12-31
109 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना ब.उ.शी.नं. 312011113/4 काे तेस्राे चौमासिकसम्मकाे श्राेत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-12-31
110 Invitation for Electronic Bids for the Procurement of Supply, Delivery, Installation and Commissioning of FCGO Data Center Power System and Power Backup for DTCOs 2077-12-26
111 राष्ट्रिय पुन : निर्माण प्राधिकरण (भवन) काे तेस्राे चौमासिकसम्मकाे श्राेत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-12-26
112 विभिन्न दातृसंस्थाको नगद ऋण तथा अनुदानका विभिन्न निकासा फुकुवाहरु । 2077-12-24
113 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (NRA GIMALI) 2077-12-20
114 बजेटरी सहायतातर्फ IDA/DPC, IMF/RCF,ADB/PBL समाहित ब.उ.शी.को नेपाल सरकारको स्रोत फुकुवा 2077-12-19
115 वेदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना 2077-12-19
116 प्रेस विज्ञप्ति (सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठी २०७७ का प्रतिबद्धताहरू) 2077-12-13
117 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको चौमासिक निकासा सम्बन्धमा । 2077-12-13
118 Most Frequently Asked Question on PAMS 2077-12-12
119 राष्ट्रिय गोष्ठीको परिमार्जित कार्य तालिका र जुम (Zoom) लिङ्क सम्बन्धमा । 2077-12-10
120 राष्ट्रिय गोष्ठीको स्वरूप परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा । 2077-12-09