सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
41 Invitation for Expression of Interest (EOI) 2077-10-13
42 नगद ऋण तर्फको निकासा फुकुवा 2077-10-11
43 प्रेस विज्ञप्ति । 2077-10-07
44 Notification of Intention to Award for Consulting Service of Chartered Accountant 2077-10-04
45 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-10-04
46 सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवाकालीन तालिममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2077-10-02
47 नेपाल सरकारतर्फको दोर्स्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (सडक बिभाग) 2077-09-29
48 प्रेस बिज्ञप्ति । 2077-09-28
49 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरु मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2077-09-23
50 Invitation for Sealed Quotations for the Maintenance Works (Toilet/bathroom) on Financial Comptroller General Office 2077-09-20
51 मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2077-09-20
52 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 2077-09-08
53 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (स्वास्थ्य) 2077-09-08
54 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन तथा नियमावली बमोजिम यस कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक सूचनाको विवरण । 2077-09-02
55 सहायक स्तरीय सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-09-01
56 कोरोना संक्रमन रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषको आम्दानी तथा खर्चको विवरण २०७७ मंसिर १५ सम्म ।।।। 2077-08-30
57 उपसचिव स्तरीय सेवाकालिन तालिमको सूचना । 2077-08-30
58 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण) 2077-08-30
59 कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2077-08-29
60 Request for Expression of Interest for Consulting Service of Chartered Accountant 2077-08-22